UNELMAKOTI JA KUKA SEN SUUNNITTELISI?

Lähetimme tarjouspyynnön viidelle arkkitehdille. Näistä yksi oli sukulaisen suositus, yksi tällä alueella tunnettu arkkitehti ja kolme muuta sellaisia, joiden referenssikohteet vakuuttivat ja olivat meidän tyyliä. Tarjouspyynnössä olin kuvannut tarpeemme ja toiveemme pääpiirteittäin. Yksi vastasi ettei pysty sitoutumaan näin pitkään projektiin ja yksi ei vastannut mitään. Saimme lopulta kolme tarjousta.

Kaikki kolme olivat hyviä tarjouksia, mutta yksi erottui erityisesti alusta asti. Hyvät referenssit, meille sopiva tyyli, selkeä ja yksityiskohtainen tarjouksen sisältö sekä aktiivisuus meidän puoleemme. Heillä oli jo näyttöjä taustalla ja halu lähteä mukaan messuprojektiin. Meidän talomme suunnittelee Hailuotolainen Saika Design, joka on yhtä kuin Tiina Sainila ja Mikko Kanninen.

Suunnittelun pohjaksi olimme keränneet ideakuvia meitä miellyttävästä arkkitehtuurista, taloista ja tyyleistä. Suosikkiasioita oli ainakin jyrkkä tuplaharjakatto, valkoinen julkisivu, puutehosteet, musta katto ja mustat ikkunanpokat.

KUVA: Chase Daniel

KUVA: Florian Holzherr

Tulevaa taloamme määrittelee omalta osaltaan myös tontti ja kaava. Aika pian selvisi, että kortteli jota alunperin ajattelimme, ei sallinut paritalorakentamista. Meille sopivista tonteista osassa oli aivan liian vähän rakennusoikeutta ja osassa liian paljon. Jäljelle jääneistä valitsimme arkkitehtien avustamana sen, mille meidän talomme parhaiten sopi.

Meillä oli muutamia selkeitä toivomuksia tulevalle kodillemme: halusimme tehokkaan pohjaratkaisun jossa ei ole hukkaneliöitä, ei turhia auloja tai saleja. Rakennusoikeutta ei ole yhtään liikaa, joten pohjan toimivuus korostuu. Oleskelutilat alakertaan ja kolme makuuhuonetta yläkertaan sekä paikka työpisteelle ilman työhuonetta. Lisäksi haluaisimme suorat, leijuvat portaat. Raikasta, modernia ja minimalististi.

Aila toivoi omalle puolelleen yläkertaan kahta isohkoa makuuhuonetta, joista toinen olisi ateljee-tyyppinen tarvittaessa kahdeksi eri tilaksi jaettava. Lisäksi hän toivoi lasitettua terassia. Yhteisenä toiveena oli talon sijoittuminen tontille niin, että terassi/piha olisi etelä-länsi suuntaan.

Toivomamme tontti sijaitsee keskeisellä paikalla tulevaa messualuetta. Typologiassa kyseisen korttelin haasteiksi luetaan yksityisen ja julkisen tilan rajaaminen sekä autopaikoituksen toteutus tontille niin, että myös pihatilaa jää riittävästi. Haluaisimme että talo sijoittuisi tontin reunaan rajaamaan katutilaa. Näin piha jäisi suojaisaksi sekä kooltaan mahdollisimman suureksi. Tosin pienihän pihasta joka tapauksessa tulee.

Osallistu keskusteluun