HAKE­MUS JÄTET­TY

Tont­ti­ha­ke­mus luon­nos­ku­vi­neen on nyt lai­tet­tu eteen­päin. Nyt vaan sor­met ris­tiin. Net­ti­si­vu­jen mukaan asun­to­mes­su­toi­mi­kun­ta suo­rit­taa valin­nat maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä. Sai­ka hoi­ti oman osuu­ten­sa parem­min kuin oli­si voi­nut toi­voa. He piir­si­vät meil­le tont­ti­ha­kua var­ten A3-kokoi­­set plans­sit, jot­ka sisäl­si­vät poh­ja­piir­rok­set, jul­ki­si­vu­ku­vat, ase­ma­piir­rok­sen, poik­ki­leik­kaus­ku­vat, näky­mä­ku­via eri ilman­suun­nis­ta sekä kaa­vio­ku­vat osoit­ta­maan talon ark­ki­teh­to­nis­ta ide­aa. Tämän Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa