RAKEN­TA­JAIL­TA

Näin maa­nan­tai­na Face­boo­kis­sa Tuusu­­la-ryh­­mäs­­sä päi­vi­tyk­sen, jos­sa toi­vo­tet­tiin Tuusu­lan asun­to­mes­su­jen pro­jek­ti­pääl­li­köl­le Kir­si Joen­suul­le onnea uusiin haas­tei­siin. Kuin­ka tyl­sää! Huo­ma­sin vie­lä nuk­ku­maan men­nes­sä­kin miet­ti­vä­ni asi­aa. Jos­tain syys­tä asia har­mit­ti suh­teet­to­man pal­jon. Kir­si oli neu­vo­nut ja aut­ta­nut mei­tä jo sil­loin kun meil­lä ei ollut mitään hajua mis­tään, ainoas­taan yksi pie­ni Pin­­te­­rest-idea­­ku­­va. Ja nyt Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa