TAKA­PAK­KIA JA UUTEEN NOUSUUN

Onko­han mil­lään muul­la kuin raken­nusa­lal­la näin vaih­te­le­via tapo­ja koh­del­la asia­kas­ta?! Mä olen aivan var­ma, että me ollaan saa­tu kokea kaik­ki mah­dol­li­set ääri­päät. Oltiin oltu huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä yhtey­des­sä 22 talo­toi­mit­ta­jaan, tavat­tu kas­vo­tus­ten 6, par­haim­mil­laan saa­tu paras­ta pal­ve­lua kos­kaan ja huo­noim­mil­laan ei edes vas­taus­ta yhtey­den­ot­toon. Oikeas­taan huo­noin­ta pal­ve­lua ei edes ole Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa