HAA­VEE­NA SOPI­VAN LÄM­MIN KOTI

Mei­dän nykyi­ses­sä ker­ros­ta­lo­ko­dis­sa on aina aivan vää­rä läm­pö­ti­la. Kun me muu­tet­tiin tähän vas­ta­val­mis­tu­nee­seen taloon pari vuot­ta sit­ten uuden vuo­den aat­to­na, huo­ma­sim­me heti ensim­mäi­se­nä ilta­na huo­neis­ton ole­van jää­tä­vän kyl­mä. Onnek­si oli glö­gi­kausi vie­lä käyn­nis­sä.. Tääl­lä on kah­den vuo­den aika­na käy­nyt jos jon­kin­mois­ta mit­ta­ri­mies­tä mit­taa­mas­sa sei­nien ja lat­tioi­den läm­pö­ti­lo­ja, huo­nei­den kos­teuk­sia, ikku­noi­den Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa