KODIN SYDÄN

Mei­dän tule­van kodin suun­nit­te­lua on alus­ta asti ohjan­nut kak­si pää­e­le­ment­tiä – talon visu­aa­lis­ta muo­toa tupla­har­ja­kat­to ja sisä­ti­lo­ja lei­ju­vat por­taat. Tai­taa olla jopa niin, että ensin oli idea por­tais­ta ja sen jäl­keen tuli vas­ta talo. Kir­joi­tin ark­ki­teh­deil­le ensim­mäi­siä toi­vei­tam­me syk­syl­lä 2017: Haluai­sim­me mie­lel­läm­me suo­rat por­taat. Voi­si­ko por­taat olla naa­pu­rin kans­sa yhteis­tä Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa