ETE­NEE, ETE­NEE — VAI ETE­NEE­KÖ?

En oikein tie­dä mitä lupa­pro­ses­sis­ta pitäi­si aja­tel­la. Meil­le tämä on näyt­täy­ty­nyt mit­te­löl­tä jos­sa kaik­ki osal­li­set on eri puo­lil­la. Niin­hän se ei var­mas­ti ole, mut­ta sil­tä se on tun­tu­nut. Tie­sin pro­ses­sis­ta etu­kä­teen hyvin vähän, mut­ta jos­tain olin saa­nut sen käsi­tyk­sen, että tämä on se pit­kää pin­naa vaa­ti­va vai­he. Ja juu­ri näin Lue lisää…

VII­ME VUO­DEN HUI­PUT

Sin­ne meni, vuo­si 2018! Ensim­mäi­nen täy­si vuo­si raken­nus­pro­jek­tia taka­na. Mitään näky­vää ton­til­la ei vie­lä ole, mut­ta suun­nit­te­luun, sää­töön, neu­vot­te­lui­hin, sopi­muk­siin ja valin­toi­hin on kulu­tet­tu aikaa sato­ja tun­te­ja. Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon muu­ta­kin kuin talon päh­ki­mis­tä. Kuten se, että meil­lä ei ole enää vau­vaa talos­sa, nyt kun pie­nin­kin on käve­le­vä ja Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa