LUOK­KA­RET­KI LAM­MIL­LE

Tähän kevää­seen saak­ka mei­dän ainoa kos­ke­tus beto­ni­teh­taan arkeen on tul­lut Pirun­pel­to TV-sar­­jan kaut­ta. En tie­dä miten yli­pää­tään ajau­dut­tiin kat­so­maan Netflixis­tä kaik­ki nel­jä kaut­ta tätä 10 vuot­ta sit­ten alka­nut­ta sar­jaa, mut­ta hupin­sa kul­la­kin! Kaik­kien yllä­tyk­sek­si todel­li­suus on jotain ihan muu­ta kuin Tyr­jän Beto­nil­la.. Tou­ko­kuun alus­sa läh­dim­me kyläi­le­mään vuo­den 2020 asun­to­mes­su­jen pää­näyt­teil­lea­set­ta­jam­me Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa