HAR­JAS­SA ON!

Har­jan­nos­ta­jai­set on talon­ra­ken­nuk­sen perin­tee­seen kuu­lu­va juh­la­ti­lai­suus, joka perin­tei­ses­ti pide­tään raken­nuk­sen vesi­kat­to­töi­den val­mis­tut­tua, kun raken­nus on saa­tu suo­ja­tuk­si sateel­ta. Har­jan­nos­ta­jai­set jär­jes­tää tilaa­ja, joka kut­suu tilai­suu­teen kaik­ki hank­kee­seen osal­lis­tu­neet, muun muas­sa raken­nus­työ­väen ja suun­nit­te­li­jat. Ennen van­haan katon nos­ta­mi­seen tar­vit­tiin useam­pi hen­ki­lö, joten työ kor­vat­tiin heil­le jär­jes­tä­mäl­lä juh­lat. Suo­mes­sa her­ne­keit­to on perin­tei­nen har­jan­nos­ta­jai­sis­sa Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa