HYVÄN ASU­MI­SEN IDEOI­DEN HAUS­SA

Jos­sain vai­hees­sa oli tosi tren­di­käs­tä olla kat­so­mat­ta telk­ka­ria. Sit­ten tuli net­­ti-TV kuten YLE Aree­na ja nyt­hän lähes jokai­nen käyt­tää jota­kin suo­ra­tois­to­pal­ve­lua, vaik­kei var­si­nais­ta telk­ka­ria kat­soi­si­kaan. Mei­dän TV:n kat­se­lu ajoit­tuu sii­hen het­keen, kun iltai­sin ollaan saa­tu tytöt nuk­ku­maan ja on vih­doin het­ki aikaa olla teke­mät­tä mitään. Sisustus‑, remon­­toin­­ti- ja raken­ta­mis­oh­jel­mia voi Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa