KOKO PER­HEEN PRO­JEK­TI

Mil­loin on paras aika aloit­taa talon­ra­ken­nus­pro­jek­ti? Sil­loin kun lap­set on jo vähän isom­pia, eivät vaa­di jat­ku­vaa val­von­taa, uni­kou­lut ja vaip­pa­ral­lit on taka­na päin, ehkä kou­lu jo aloi­tet­tu? Vai sil­loin kun lap­set on pie­niä ja elä­mä on muu­ten­kin hyvin täyt­tä potens­siin sata? Mei­dän mie­les­tä näkö­jään jäl­kim­mäi­nen on parem­pi. Todel­li­suu­des­sa tus­kin mitään Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa