KÄY­TIIN TELK­KA­RIS­SA!

Asun­to­mes­su­jen ensim­mäi­ses­sä media­päi­väs­sä 29.10.2019 oli muka­na myös MTV Uuti­set. Tuusu­lan por­mes­ta­rin Arto Lind­ber­gin haas­tat­te­lu teh­tiin mis­sä­pä muu­al­la, kuin Duplion kat­to­te­ras­sil­la. Videos­sa 5:00 minuu­tin koh­dal­la pääs­tiin itse­kin ker­to­maan näke­myk­siäm­me asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä pro­jek­tim­me kuu­lu­mi­sia. Kat­so uuti­set alla ole­vaa kuvaa klik­kaa­mal­la.

PÄI­VÄ PAR­KET­TI­PA­RA­TII­SIS­SA

Loka­kuus­sa kävim­me ensim­mäis­tä ker­taa iki­nä Loi­maal­la — ja hyväs­tä syys­tä. Olim­me saa­neet kut­sun Tim­berwi­sen teh­taal­le tutus­tu­maan lank­ku­par­ke­tin val­mis­tuk­seen. Heti läh­ties­sä huo­ma­sim­me, ettei meil­lä ollut Loi­maan sijain­nis­ta kovin­kaan tark­kaa käsi­tys­tä. Minä olin läh­dös­sä koh­ti Han­koa ja Sami Saloa. Mat­ka suun­tau­tui län­nen sijas­ta enem­män poh­joi­seen. Navi­gaat­to­rin ohjeil­la löy­sim­me kui­ten­kin hel­pos­ti peril­le. Tim­berwi­se Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa