ALE­TAAN­KO ASUN­TO­MES­SU­RA­KEN­TA­JIK­SI!

Asun­to­mes­su­jen tont­tia hae­taan luon­nos­piir­rok­sil­la. Sään­tö­jen mukaan talon suun­nit­te­li­jan tulee olla kou­lu­tuk­sel­taan joko ark­ki­teh­ti tai raken­nusark­ki­teh­ti. Hake­muk­seen tulee liit­tää raken­nuk­sen pohja‑, leik­kaus- ja jul­ki­si­vu­piir­rok­set, alus­ta­va ton­tin­käyt­tö- ja piha­suun­ni­tel­ma sekä mah­dol­li­set 3D-havain­ne­ku­vat.

Mut­ta kuka ne tekee? Pal­jon se mak­saa? Mil­lai­nen talo me halu­taan? Mis­tä me yli­pää­tään tykä­tään? Mitä mate­ri­aa­lia? Yksi vai kak­si ker­ros­ta? Min­kä väri­nen? APUA!!

Asun­to­mes­su­jen raken­nus­ten tulee ilmen­tää vähin­tään kah­ta Tuusu­lan asun­to­mes­suil­le mää­ri­tel­tyä tee­maa. Tee­mat tuke­vat alu­een, raken­nus­ten, piho­jen, raken­ta­mi­sen ja sisus­ta­mi­sen suun­nit­te­lua. Tee­mo­jen tulee olla tun­nis­tet­ta­vis­sa lopul­li­ses­sa toteu­tuk­ses­sa. Tuusu­lan asun­to­mes­su­jen raken­ta­mi­sen aikai­set tee­mat ovat:

ENER­GIA
Inno­va­tii­vi­set ja älyk­käät ener­gia­rat­kai­sut

TAI­DE
Tai­de asu­mi­sen ja elä­män­laa­dun paran­ta­ja­na

AKTII­VI­NEN ARKI
Aktii­vi­sen arjen rat­kai­sut

ÄLY­KÄS ASU­MI­NEN
Älyk­käät rat­kai­sut asu­mi­sen hel­pot­ta­ji­na ja tek­no­lo­gian moni­puo­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen talois­sa

Pääs­sä sin­koi­lee aja­tuk­sia ihan joka suun­taan. Eni­ten poh­dim­me sitä, mis­tä läh­teä liik­keel­le. Tutus­tum­me talo­fir­moi­hin, googlaam­me talo­mal­lis­to­ja, käym­me taloe­sit­te­lyis­sä ja pää­täm­me aloit­taa oman pro­jek­tim­me hank­ki­mal­la ark­ki­teh­din.

 

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa