ENSIM­MÄI­NEN AJA­TUS

Muis­tan­ko edes enää mis­tä kaik­ki alkoi.?

Me oltiin viih­dyt­ty Laut­ta­saa­res­sa oikein hyvin. Siel­lä ei kai voi­si edes olla viih­ty­mät­tä. Muis­tan kun käy­tiin kat­so­mas­sa ekaa yhteis­tä kotia, ja vuo­kra­nan­ta­ja sanoi: ”kun on ker­ran asu­nut Laut­ta­saa­res­sa, halu­aa sin­ne aina takai­sin”. Tot­ta! Kun ensim­mäi­nen tyt­töm­me täyt­ti vuo­den ja alkoi olla hoi­toon­jät­tö-iäs­sä, ajoim­me kol­me tun­tia edes­ta­kai­sin mum­mo­la­käyn­tiä var­ten. Aika pian sitä alkoi toi­voa, että väli­mat­ka lyhe­ni­si.

Jos­kus vuon­na 2015 kuu­lin ekan ker­ran huhu­ja vuo­den 2020 asun­to­mes­suis­ta, joi­ta Tuusu­la oli­si hake­mas­sa. Ensim­mäi­nen aja­tus oli enem­män­kin kai vaan vit­si — ”hei mehän voi­tais muut­taa mes­sua­lu­eel­le!”. Täs­sä vai­hees­sa ei käy­nyt mie­les­sä­kään alkaa itse raken­ta­jak­si. Mes­sua­sia hau­tau­tui mui­den asioi­den alle, aloim­me kui­ten­kin suun­ni­tel­la muut­toa pois Hel­sin­gis­tä lähem­mäk­si tuki­ver­kos­to­ja. Tam­mi­kuus­sa 2016 asut­tiin­kin jo Tuusu­las­sa, Hyry­län kul­mil­la Bos­to­nin asui­na­lu­eel­la.

Luu­len, että me kum­pi­kin unoh­det­tiin mes­sua­sia täy­sin aina­kin vuo­dek­si. Oli aika pal­jon kai­ken­lais­ta muu­ta. Jat­ko-opin­to­jen päät­tä­mi­nen, päi­vä­ko­din aloi­tus, uusia töi­tä, per­heen­li­säys­tä, häi­den jär­jes­tä­mis­tä.. Kun­nes syys­kuus­sa 2017 asia tuli puheek­si täti­ni kans­sa, ihan ohi­men­nen:

”Ens vii­kol­la olis Tuusu­lan asun­to­mes­su­jen tont­ti­kier­ros.”
“Ai jaa, nyt­kö se on.”
“Te oot­te hau­dan­neet sen mes­sua­ja­tuk­sen..?”
“Ei kyl­lä ole ollut nyt mie­les­sä.”
“Mut hei, mitäs jos raken­net­tais sel­la­nen kah­den suku­pol­ven pari­ta­lo!”
“JOO!”

Koto­na ker­roin Samil­le käy­mäs­täm­me kes­kus­te­lus­ta. Seu­raa­va­na päi­vä­nä hän oli­kin jo teh­nyt bud­jet­ti­las­kel­man.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa