OLI­PA KER­RAN.. ALA­KER­TA

Sin­ne meni yksi omi­tui­sin kevät iki­nä. Talo­pro­jek­tin lop­pusuo­ra kes­kel­lä koro­na­ke­vät­tä oli­si voi­nut olla vai­keam­pi­kin, mut­ta mei­dän raken­ta­mi­seen se ei vai­kut­ta­nut juu­ri­kaan. Tiet­ty epi­de­mia­ti­lan­ne ja sen vai­ku­tuk­set pyö­ri mie­les­sä ihan joka päi­vä. Siir­re­tään­kö asun­to­mes­su­ja vai peru­taan­ko ne, miten se vai­kut­taa muut­to­päi­vään, miten oma työ­ti­lan­ne, tulee­ko lomau­tus, mitä jos joku lähei­nen sai­ras­tuu, mitä jos itse sai­ras­tun?

Joten­kin täs­tä kevääs­tä kui­ten­kin sel­vit­tiin — ter­vei­nä, talo val­mii­na ja kah­den vii­kon lomau­tuk­sel­la (jos­ta muu­ten aion ottaa täy­sil­lä hyö­dyn irti pais­ki­mal­la hom­mia uuden kodin pihal­la puu­tar­hu­rin apu­lai­se­na!).

Näi­den ennen ja jäl­keen kuvien kaut­ta pää­set näke­mään, mil­tä mei­dän uudes­sa kodis­sa näyt­tää.

Näky­mä olo­huo­nees­ta etei­sen suun­taan, syys­kuu 2019
Näky­mä olo­huo­nees­ta etei­sen suun­taan, kesä­kuu 2020
Olo­huo­neen kor­kea tila, jou­lu­kuu 2019
Olo­huo­neen kor­kea tila, tou­ko­kuu 2020
Takan paik­ka, tam­mi­kuu 2020
Takan paik­ka, hel­mi­kuu 2020
Näky­mä olo­huo­nees­ta keit­ti­öön, hel­mi­kuu 2020
Näky­mä olo­huo­nees­ta keit­ti­öön, huh­ti­kuu 2020
Keit­tiö, hel­mi­kuu 2020
Keit­tiö, tou­ko­kuu 2020
Keit­tiö, tou­ko­kuu 2020
Näky­mä etei­ses­tä olo­huo­nee­seen, hel­mi­kuu 2020
Näky­mä etei­ses­tä olo­huo­nee­seen, tou­ko­kuu 2020

Asun­to­mes­sut jär­jes­te­tään tänä vuon­na 3.–30. elo­kuu­ta Tuusu­las­sa Ryk­men­ti­puis­tos­sa. Mes­sut on avoin­na jokai­se­na arki­päi­vä­nä klo 12–20 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18. 21.8.2020 mes­suil­la on piden­net­ty aukio­loai­ka klo 22 asti.

Mei­dän uusi koti on Lam­mi Kivi­ta­lo­jen koh­de nro 27 B, Duplio Aal­to. 

Ter­ve­tu­loa meil­le!

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa