SUUN­NIT­TE­LU­PRO­SES­SI

Suun­nit­te­lu ete­ni mei­dän näkö­kul­mas­ta hyvin­kin jou­he­vas­ti. Suu­rim­mat poh­din­nat suun­nit­te­lun alus­sa kos­ki­vat kel­la­ria, joka lopul­ta todet­tiin tur­han han­ka­lak­si toteut­taa valit­se­mal­lam­me ton­til­la. Ton­til­la oltiin jo teh­ty räjäy­tys- ja tasoi­tus­työ­tä, ja vaik­ka todel­li­nen maa­pe­rä sel­vi­ää­kin vas­ta myö­hem­min maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen myö­tä, olim­me yhtä miel­tä sii­tä, ettei kel­la­rin kai­va­mi­nen tasa­maa­han ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Alus­sa haa­vei­lim­me että auto­pai­kat oli­si tul­lut talon alle, mut­ta täs­tä jou­dut­tiin nyt luo­pu­maan.

Aiem­min pos­taa­mis­sa­ni idea­ku­vis­sa näky­nyt tupla­har­ja­kat­to muo­dos­tui aika nopeas­ti omak­si suo­sik­kia­siak­se­ni, jos­ta en pääs­syt enää yli. Onnek­si muut­kin meis­tä tyk­kä­si ideas­ta. Niin kuin merk­ki­nä Samin työ­pai­kal­le ilmes­tyi mar­ras­kuus­sa uusi toi­mis­ton sisus­tus — tän on pak­ko olla enne!

Mar­ras­kuun alus­sa saim­me Sai­kal­ta ensim­mäi­set vaih­toeh­dot poh­ja­piir­rok­sil­le. Ark­ki­teh­dit oli­vat osan­neet kon­kre­ti­soi­da toi­veem­me tosi hie­nos­ti, ja ext­ra­na he oli­vat suun­ni­tel­leet meil­le huip­pu­hie­not kat­to­te­ras­sit auto­ka­tos­ten pääl­le. Jos oli­sin osan­nut, oli­sin jotain täl­lais­ta toi­vo­nut­kin. Onnek­si he kek­si­vät tän! Aikam­me pyö­ri­tel­tyäm­me poh­ja­ku­via, tote­sim­me että paras poh­ja oli­si yhdis­tel­mä aiem­min saa­duis­ta poh­ja­ku­vis­ta. Sai­ka piir­si meil­le vie­lä yhden uuden poh­ja, joka oli täy­del­li­nen. Ja täy­del­li­nen nime­no­maan täl­le ton­til­le, täl­lä raken­nusoi­keu­del­la. (Jos vain tai­vas oli­si raja­na, voi­sin huvin vuok­si halu­ta vaik­ka kol­men­sa­dan neliön kodin. Nyt meil­le kui­ten­kin on tulos­sa juu­ri meil­le sopi­va rei­lun sadan neliön koti).

Mar­ras­kuun lopus­sa saim­me näh­tä­väk­si 3D-mal­lin­nuk­set talon jul­ki­si­vus­ta. Talo näyt­ti iha­nal­ta. Tupla­har­ja­kat­to ja kat­to­te­ras­sit, talon taka­puo­len sei­nän sisen­nys ja val­koi­sen ja puun yhdis­tel­mä yhdis­tet­ty­nä mus­tiin ikku­nan­kar­mei­hin näyt­ti niin hie­nol­ta. Har­mi etten voi jakaa kuvia vie­lä, mut­ta myö­hem­min kun (toi­vot­ta­vas­ti!) olem­me saa­neet ton­tin, lisään luon­nok­set myös tän­ne.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa