TONT­TI­HA­KU ETE­NEE

Tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä Suo­men asun­to­mes­su­jen verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tiin tie­do­te otsi­kol­la Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­een pien­ton­teil­le tasok­kai­ta hake­muk­sia. Tie­dot­teen mukaan mää­rä­ai­kaan men­nes­sä oli säh­köi­ses­ti jätet­ty 17 kor­kea­laa­tuis­ta hake­mus­ta.

Hel­mi­kuun alus­sa alkoi jat­ko­ha­ku vapai­den tont­tien osal­ta. Mei­dän ykkös­tont­ti­toi­ve ei ollut täl­lä lis­tal­la, mut­ta vara­ton­tit löy­tyi siel­tä. Täs­sä riit­ti­kin spe­ku­loi­ta­vaa. Tar­koit­taa­ko tämä että me saa­daan tont­ti? Vai onko joku muu­kin hake­nut samaa tont­tia? Toi­saal­ta jos on, luu­li­si että meil­le oli­si ensin tar­jot­tu vara­tont­tia? ARGH! Ker­to­kaa jo!

Kes­ki-Uusi­maa-leh­ti uuti­soi 1.2.2018 Vie­lä on mah­dol­li­suus hakea — Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­eel­la yhdek­sän pien­ta­lo­tont­tia jäl­jel­lä. Uuti­ses­sa ker­rot­tiin että jat­ko­haun valin­ta­pe­rus­teet pysy­vät samoi­na: hake­muk­set arvioi­daan nimet­tö­mi­nä perus­tuen suun­ni­tel­mien laa­tuun, mes­su­tee­mo­jen ilmen­tä­mi­seen ja hank­keen toteut­ta­mis­kel­poi­suu­teen. Uuti­sen lopus­sa ker­rot­tiin että ensim­mäi­sen haun raken­ta­ja­va­lin­nat on vah­vis­tet­tu ja valin­nas­ta on ilmoi­tet­tu haki­joil­le kir­jeit­se.

Me ei saa­tu kir­jet­tä, eikä vie­lä seu­raa­va­na­kaan päi­vä­nä. Täs­sä vai­hees­sa tuli pala kurk­kuun. Pää­tin lähet­tää vie­lä vies­tiä pro­jek­ti­pääl­lik­kö Kir­sil­le. Pian soi puhe­lin. Pos­ti on teh­nyt vii­veen ja kir­jeet eivät ole ehti­neet peril­le kah­des­sa päi­väs­sä. Tie­to tuli puhe­li­men kaut­ta: mei­dät on valit­tu mes­su­ra­ken­ta­jik­si!

Nyt menee het­ki toi­pues­sa täs­tä jän­ni­tyk­ses­tä, jär­ky­tyk­ses­tä ja hel­po­tuk­ses­ta.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa