TONT­TI­KIER­ROS

Läh­din mukaan tont­ti­kier­rok­sel­le sen enem­pää val­mis­tau­tu­mat­ta. En ollut seu­ran­nut tie­do­tus­ta Tuusu­lan asun­to­mes­suis­ta juu­ri­kaan, en tien­nyt ton­teis­ta etu­kä­teen hin­to­ja, koko­ja tai mitään tar­kem­paa. Olim­me aja­neet Ryk­men­tin­puis­ton ohi kym­me­niä ker­to­ja, tie­sin siis mis­sä tule­va mes­sua­lue sijait­si, mut­ta en mitään muu­ta. Ja tääl­lä me nyt oltiin!

Tont­ti­kier­ros itses­sään ei herät­tä­nyt mitään uusia aja­tuk­sia. Alu­een sijain­ti on hyvä, ympä­ril­lä on luon­toa ja sii­hen raken­tu­va asui­na­lue on hou­kut­te­le­va. Itseä­ni kiin­nos­ti eten­kin alu­een pal­ve­lut, kuten mihin tulee päi­vä­ko­ti ja mis­sä on lähin kou­lu. Tuusu­lan asun­to­mes­su­tii­mi­läi­set oli­vat tosi avu­liai­ta, ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Kir­si Joen­suu eten­kin tosi pro.

Yksit­täi­siä tont­te­ja oli vai­kea hah­mot­taa, kos­ka en ollut tutus­tu­nut kaa­vaan ennen kuin nyt. Tont­ti­kier­rok­sen jäl­keen­kään meil­lä ei vie­lä ollut mitään tiet­tyä suo­sik­ki­tont­tia. Mut­ta aja­tus oli saa­tu pää­hän, eikä se läh­te­nyt siel­tä enää pois.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa